AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN RƏHBƏRLİYİ İLƏ AZERBAYCANLI ƏSİRLƏR BAKIYA GƏTİRİLDİ.
        14. 07. 2014 tarixində  Erməni işgali altında olan Azərbaycanın Kəlbəcər bölgəsinə, özlədikləri Vətən toprağını görməyə ,anasının məzarını ziyarət etməyə geden, ermənistan silahlı qüvvətləri tərəfından əsir tutulup, həps cəzasına məhkum edilən,  Dilgəm Esgərov və Şahbaz Quliyev Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin köməyi ilə sərbəst buraxıldı.
          Özəl bir təyyarə ilə Bakıya gətirilən Dilgem Esgerov və Şahbaz Quliyevin qurtarılması ailesi ve Azerbaycanlılar tərəfından sevinclə qarşılandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin köməyi ilə azadlıqlarına qovuşan  Dilgem Esgərov ve Şahbaz Quliyev, Ali Baş Komandanımıza  təşəkkür edirik, deyə bildirdilər. Bizi Ermənistan zindanlarından qurtardı, vətənımızə qovuşdurdu. Harda, başı darda olan, bir Azərbaycanlı varsa Prezidentimiz onunla maraqlanır, ona kömək edir.
          Bilindiyi kimi Dilgəm Esgərov ve Şahbaz Quliyevin tutulması Türkiydə  də  gündəm olmuş  Türkiyə Azərbaycan Dostluk Dərnəkləri Federasyonu Iğdır Azərbaycan Evi Dərnəyi  Zübeydə xanım bulvarında,  faşist Ermənistanın əsir etdiyi əsirləri  geri istəyirik...! Adı altında imza kampanyasına başlamışlar. Toplanan imzalar BM Ankara təmsilçiliyinə təslim edilmişdir.
             Türkiye Azerbaycan Dostluk Dərnəkləri Federasyonu Genəl Başkan Yardımçısı  və Iğdır Azərbaycan Evi  Dərnəyi  başkanı Serdar Ünsal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  İlham  Aliyev işğal altında olan toprakları azad etmişdir. Bununla bərabər Ermənilər tərəfındən 6 ildir əsir olan Dilgəm Esgərov və Şahbaz Quliyəvi də qurtararak ailəsinə qovuşdurmuşdur. Bunun üçün Prezidentimizə dərin təşəkkürmüzü bildiririk dedi.